PIRKŠANAS NOSACĪJUMI

1.Garantija

1.1. Visām veikalā www.fysioline.lv iegādātajām precēm ir ražotāja garantija.

1.2. Minimālais garantijas termiņš ir 24 mēneši. Atsevišķām precēm ir ražotāju noteikts ilgāks garantijas termiņš. Kā arī noteiktām precēm ir ražotāja lietošanas termiņš 12 mēneši.Preces garantijas termiņu iespējams precizēt pa epastu : info@fysioline.lv

1.3. Lai izmantotu garantiju, ir jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokumenta oriģināls (t.i. pavadzīme).

1.4. Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz:

 • pārdotās preces papildus piederumiem, aksesuāriem un barošanas elementiem, kas ietilpst preces komplektācijā (piemēram, drošinātāji, austiņas, mikrofoni, akumulatori, lādētāji, antenas, tālvadības pultis, saslēgšanas vadi, spuldzes u.t.t.), kā arī stikla, porcelāna un papīra daļām un ar roku kustināmām plastmasas detaļām, kuru nolietošanās ir normāla parādība;
 • nenozīmīgiem defektiem, kas neiespaido pašas preces funkcionēšanu, piemēram, uzrakstu izdzišana uz preču korpusiem;
 • uz preču detaļām, kas sabojātas dabiskās nolietošanas rezultātā.

1.5. Ražotāja garantija nav spēkā, ja:

 • precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi, kā arī veikts nesankcionēts preces remonts;
 • bojājumi radušies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, ugunsgrēks, zemestrīce un c.) vai nelaimes gadījuma apstākļos;
 • tika izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli;
 • ja bojājumi radušies citu neatkarīgo apstākļu dēļ, piemēram, sprieguma svārstībās elektrotīklā, kas pārsniedz 10% no normas, nestandarta barošanas avotu izmantošana, preces mehāniski bojājumi, svešķermeņu vai mitruma iekļūšana u.c.;
 • ja nav veikta regulāra servisa apkope (attiecās uz precēm, kam tāda ir nepieciešama);
 • ja iegādātā prece izmantota ražošanas un nestandarta profesionālajiem mērķiem, kuri nav paredzēti lietošanas pamācībā;
 • nav ievērota lietošanas instrukcija un pārkāpti ekspluatācijas noteikumi.

1.6. Preču garantijas jautājumus fysioline.lv izskata pamatojoties uz patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem un ražotāju noteiktiem garantijas termiņiem.

2. Atteikuma tiesības

2.1. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.207. Lai izmantotu šīs tiesības precei jābūt saglabātai tādā stāvoklī kā saņemšanas brīdī. Ja prece ir nolietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad pircējam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās, mūsu veikalam ir tiesības preci nepieņemt.

3. Cenas un piedāvājums

3.1. Cenas, preču piedāvājums un atlikumi interneta veikalā var tikt mainīti bez brīdinājuma.

3.2. Visas cenas fysioline.lv interneta veikalā ir norādītas eiro, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Piegādēm Eiropas Savienības ietvaros netiek piemēroti nekādi papildus nodokļi.

3.3. ES uzņēmumiem, kas ir PVN maksātāji un neatrodas Latvijā, ir iespējams iegādāties preces bez 21% PVN. Šajā gadījumā Pircējs ir atbildīgs par nodokļu nomaksu saistībā ar saņēmēja Valsts likumiem.

4. Personas datu aizsardzība

4.1. Šos konfidencialitātes noteikumus reglamentē pamatprincipi un kārtība, pēc kuras fysioline.lv interneta veikalā tiek izmantoti pircēja personas dati.

Personas datu izmantošanu nosaka šie noteikumi, LR personas datu aizsardzības likums un citi tiesību akti, kas reglamentē šādu datu apkopošanu.

Mājaslapā esošajās pasūtījumu vai reģistrācijas formās pircējam lūdz iesniegt personisku informāciju:

 • klienta Vārds, Uzvārds;
 • piegādes adrese;
 • kontakttālrunis;
 • e-pasts.

Šie dati izmantojami, lai:

 • izpildītu klientu pasūtījumus vai atbildētu uz jautājumiem;
 • sazinātos ar klientu par preces pasūtījumu;
 • risinātu problēmas, kas saistītas ar precu pieteikšanu vai piegādi;
 • pieslēgtos pie pircēja rēķina vai iepirkuma kategorijām, izvairoties no atkārtotas datu ievadīšanas.

4.2. Pircējam reģistrācijas formā jāsniedz pilna, detalizēta un patiesa informācija. Ja reģistrācijas formā tiek sniegta nepareiza, nepatiesa vai kļūdaina informācija, fysioline.lv patur tiesības anulēt pieteikto pasūtījumu.

Personas datu nodošana trešajām personām

4.3. Interneta veikals fysioline.lv nenodod Jūsu personas datus trešajām personām, ja nav saņemta atsevišķa Jūsu piekrišana, izņemot LR likumā noteiktajā kārtībā.

4.4. Šie konfidencialitātes noteikumi attiecas uz LR tiesu. Visi strīdi, kas attiecas uz šo noteikumu ievērošanu, lemjami sarunu ceļā. Ja nav iespējams panākt vienošanos, strīdi lemjami LR likumā noteiktajā kārtībā.

Paroles

4.5. Interneta veikala fysioline.lv personālam nav pieejamas Jūsu paroles. Ja esat aizmirsis paroli - izmantojiet formu “Atiestatīt paroli” un sistēma uz Jūsu e-pastu nosūtīs no jaunu paroli, kuru varēsiet nomainīt.

Jebkādu neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni +371 29525700, vai rakstīt uz e-pastu info@fysioline.lv