Omego®

Kävelyvalmiuksien harjoittamiseen

  • Alaraajojen voiman, rytmityksen ja dorsifleksion harjoittaminen
  • Sensoriikan harjoittaminen värähtelyn avulla
  • Hengitys- ja verenkiertoelimistön harjoittaminen
  • Välitön palaute
  • Uni- ja bilateraaliharjoittelu
  • Yksilölliset suorituskulmien ja laajuuksien säätö
  • Aktiiviseen, passiiviseen ja avustettuun harjoitteluun