Gym80 Medical 4E

Terapeitiem un slimnīcām ir interesanta alternatīva esošajām izokinētiskajām sistēmām 4E Medical formā. Produkti piedāvā izokinētisku, izotonisku, izometrisku un augsta ekscentriskuma treniņu apvienojumā perfektu biomehāniku. Iekārtas 4E Medical klāstā ir kompaktas. Izmantojot 4E Medical, jūs varat apkalpot plašu mērķa grupu loku. Kustības pretestību var mainīt ar 100 g soli. Tas ļauj veikt rehabilitācijas vingrinājumus, kas iepriekš tika uzskatīti par neiespējamiem. Svarīgs 4E Medical elements ir gym80 programmatūra. Līdz ar to katra terapija tiek dokumentēta, progress tiek reģistrēts un dati tiek izsekoti reālajā laikā. Personalizētais apmācības plāns apraksta katru pacientu, ļaujot sīki analizēt rezultātus. Stiprās un vājās puses var tikt īpaši noteiktas. Programmatūru var pilnībā kombinēt atbilstoši jūsu vajadzībām, un tai ir modulāra struktūra.