Vibramoov – toiminnallinen proprioseptiivinen terapia

Vibramoov on terapialaitteisto, joka soveltuu aivan akuutista kroonisiin kuntoutujiin.

Vibramoov soveltuu laajalti neurologiseen kuntoutukseen niin aikuisille kuin lapsille

  • Edistää neuroplastisuutta
  • Estää liikkumattomuudesta johtuvaa sensomotorista vajetta
  • Mahdollistaa liikeaistimukset jo kuntoutuksen hyvin varhaisessa vaiheessa
  • Auttaa liikekoordinaatiossa ja mahdollistaa näin monimutkaistenkin liikkeiden harjoittamisen

Laitteistoa voidaan hyödyntää toiminnalliseen proprioseptiiviseen terapiaan tai lihastonuksen säätelyyn kohdistetulla värähtelyllä. Laitteisto koostuu toimintaa ohjaavasta ohjelmistosta, 12 stimulaattorista sekä lisäosista, joilla mahdollistetaan eri alkuasennot.

 

 

 

Toiminnallinen proprioseptiivinen stimulaatio (FPS =functional Proprioceptive Stimulation)

 

Stimulaation kohdistetaan lihaksen ja jänteen liitäntäkohtaa (1). FPS stimuloi mekaanisesti lihaskäämiä (2) matkien motorisen liikkeen sensorista signaalia lihassyissä (3). Tämä neurosensorinen heräte aktivoi vastaavat sensomotoriset alueet (4) antaen kuntoutujalle aistimuksen luonnollisesta liikkeestä. Koska sensorinen ja motorinen järjestelmä ovat toisistaan riippuvaisia, reagoi keskushermosto antamalla aloitteen vastaavaan liikkeeseen (5).

Vibramoov-terapiassa siirrytään vaiheittain liiketuntemuksen kautta, liikealoitteeseen ja lopulta aktiiviseen suorittamiseen.

      

 

Kohdistettu värähtely lihastonuksen säätelyyn

Värähtely kohdistetaan lihasrunkoon herättämään toistuva lihassupistus tai -venytys.

Tällä pyritään säätelemään antagonistin ja agonistin välistä lihasaktivaatiota, säilyttämään lihaksen rakennetta ja estämään kontraktuuria sekä muita liikkumattomuudesta johtuvia ongelmia.